Programma's 2020 - heden

D66 voerde campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 met een programma dat was voorbereid door een commissie die werd voorgezeten door minister Wouter Koolmees. Een nieuw begin. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen was een van de langste verkiezings­program­ma’s van D66: het telde maar liefst 65.566 woorden. In het voor­woord ervan sprak lijsttrekker Sigrid Kaag de hoop uit dat de coronacrisis een nieuw begin zou kunnen zijn een andere houding in de politiek: ‘Mensen proberen te overtuigen, ook als er nog geen draagvlak is. Mensen met open vizier en een rechte rug tegemoet treden, niet naar de mond praten.’ In sociaaleconomisch opzicht leek D66 na de periode-Pechtold wat naar links op te schuiven. Volgens de partij had de overheid ‘te lang in het verdomhoekje geze­ten’. Een herwaardering van de publieke sector was noodzakelijk, en ‘een overheid die ons beschermt tegen de uitwassen van de vrije markt en ruim baan geeft aan progressief kapi­talisme.’ Concreet betekende dat onder meer een verhoging van het minimumloon met minstens tien procent, gratis kinderopvang, herinvoering van de studiebeurs en een hogere belasting op vermogen. Daarnaast legde D66 zoals gebruikelijk veel nadruk op het milieu (zo zou de veestapel moeten worden gehalveerd) en op Europa (de partij wilde onder meer het vetorecht van de lidstaten bij het Europese buitenlandse beleid afschaffen).

Foto van Koolmees die het verkiezingsprogramma overhandigt aan Kaag
Koolmees overhandigt het verkiezingsprogramma aan Kaag op het (digitale) congres van D66 op 28 november 2020.
Affiches van D66 achter een raam
Het 'nieuw begin' van Kaag betekende ook een pleiten voor nieuw leiderschap en dat werd de belangrijkste boodschap in de verkiezingscampagne van D66 in 2021.