Voorwerpen

 

Plaatje van een D66-strandbal
Strandbal uit 2012

Het DNPP heeft een grote collectie voorwerpen, van vrijwel alle Nederlandse politieke partijen. Die collectie bestaat vooral uit promotiemateriaal dat in de loop der jaren gebruikt is in verkiezingscampagnes en voor ledenwerving. Dit materiaal varieert van folders, flyers en stickers tot T-shirts, bodywarmers, paraplu’s en spandoeken. Daarnaast zijn ook parafernalia van partijen opgenomen, zoals stempels, medailles, briefpapier of zelfs een uithangbord van een partijkantoor. Nog lang niet de gehele collectie is gedigitaliseerd, waardoor er van sommige partijen relatief meer voorwerpen in de databank te vinden zijn dan van andere. Speciaal voor deze website zijn alle voorwerpen van D66 gefotografeerd dan wel gescand.

 

Bekijk de D66-voorwerpen in de databank