Verkiezingsprogramma's

Grafiek lengte verkiezingsprogramma's in woorden

Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.

Tabel
Programma Aantal woorden 1)
1967 3.181
1971 33.229 2)
1972 3)
1977 10.642
1981 35.739
1982 21.588
1986 26.647
1989 36.003
1994 52.775
1998 50.202
2002 16.955
2003 4.187 4)
2006 30.702
2010 49.037
2012 31.839
2017 65.562
2021 65.566

 

Bron: DNPP

1) Het aantal woorden is bij benadering.

2) Gebaseerd op: Beleidsplan D'66: Schets voor een regeringsbeleid in de periode 1971-1975

3) In 1972 had D66 geen eigen verkiezingsprogramma; samen met de PvdA en de PPR had zij Keerpunt '72 opgesteld. 

4) In 2003 werd gebruik gemaakt van een op het 75e congres te Zwolle vastgesteld verkiezingspamflet.