Sigrid Kaag

Sigrid Kaag (1961) is geboren in Rijswijk en groeide op in Zeist. Ze studeerde Arabische taal en filologie, Midden-Oostenstudies en Internationale betrekkingen in Utrecht, Cairo, Oxford, Exeter en Den Haag. 

Kaag startte haar loopbaan als analist bij Shell in Londen. Vervolgens werkte ze van 1990 tot 1993 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en daarna voor verschillende internationale organisaties. Zo was ze onder meer hoofd donorrelaties bij de UNRWA (de organisatie van de Verenigde Naties (VN) die zich richt op hulpverlening aan de Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten) in Jeruzalem, werkte ze voor UNICEF (de kinderrechtenorganisatie van de VN) in New York en Amman, en voor het UNDP (het ontwikkelingsprogramma van de VN) in New York. In 2013 en 2014 leidde Kaag als ondersecretaris-generaal van de VN een missie voor de vernietiging van chemische wapens in Syrië. Daarna werkte ze als ondersecretaris-generaal in Libanon, waarbij ze verantwoordelijk was voor de werkzaamheden van de VN aldaar.

In 2017 werd zij door D66-leider Alexander Pechtold gevraagd of zij minister wilde worden. Op 26  oktober 2017 trad zij aan minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het derde kabinet-Rutte. Nadat het kabinet op 15 januari 2021 vanwege de toeslagenaffaire zijn ontslag had aangeboden, werd Kaag demissionair minister. Op 25 mei 2021 trad zij aan als (demissionair) minister van Buitenlandse Zaken.

In juni 2020 stelde Kaag zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Op 4 september werd zij door de leden verkozen, met 95,7 procent van de uitgebrachte stemmen. Nadat het ‘Kaag-effect’ in de opiniepeilingen na enkele maanden leek uit te doven, steeg D66 in de weken voor de Kamerverkiezingen weer behoorlijk: Kaag leek het ‘momentum’ te hebben.  In de verkiezingscampagne kreeg zij steun van een aantal vrijwilligers, het zogeheten #teamkaag, dat los zou staan van het D66-campagneteam. Teamkaag richtte zich vooral op de toegankelijkheid van Kaag en haar ambitie de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. Foto’s van een sportieve Kaag op sneakers kregen veel aandacht.

In haar verkiezingscampagne beloofde Kaag ‘nieuw leiderschap’ en bestrijding van structurele kansenongelijkheid.  Bij de Kamerverkiezingen in maart 2021 evenaarde D66  het recordaantal van 24 zetels van 1994. Kaag werd vervolgens fractievoorzitter. Toen zij per 25 mei minister van Buitenlandse Zaken werd, nam Rob Jetten het fractievoorzitterschap waar. Op 17 september 2021 trad Kaag af, nadat de Tweede Kamer een motie had aangenomen waarin het kabinetsbeleid inzake de evacuatie van Afghanen na de machtsovername door de Taliban werd afgekeurd. Na een lange formatie werd op 10 januari het vierde kabinet-Rutte beëdigd. Kaag werd hierin minister van Financiën en vicepremier.

 

Kaag tijdens een gastlezing op de Campus Den Haag, 4 maart 2019
Kaag tijdens een gastlezing op de Campus Den Haag, 4 maart 2019.
Kaag met toenmalig partijleider Pechtold bij de viering van het vijftigjarig bestaan van D66 in 2016
Kaag met toenmalig partijleider Pechtold bij de viering van het vijftigjarig bestaan van D66 in 2016.