2020 - heden

Geschiedenis

In de herfst van 2018 had Alexander Pechtold zich teruggetrokken als partijleider van D66. Hij werd als fractievoorzitter opgevolgd door Rob Jetten. Aanvankelijk leek die zich te zullen kandideren voor het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Hij profileerde zich onder meer in zijn Kerdijklezing door de koers van D66 na jaren van liberalisering onder Pechtold naar links te verleggen. Jetten zag uiteindelijk af van een kandidatuur omdat hij vond ‘dat er een betere kandidaat [was]’. Daarmee doelde hij op Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het derde kabinet-Rutte, die zich in juni 2020 kandidaat had gesteld voor het lijsttrekkerschap. In de online lijsttrekkersverkiezingen, waarvan de uitslag op 5 september bekend werd gemaakt, behaalde zij 95,7 procent van de stemmen. Tegenkandidaat Ton Visser kreeg 3,1 procent; de rest van de stemmen was blanco.

Verkiezingen en regering

Op 21 juni 2020 maakte minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag bekend zich kandidaat te zullen stellen als D66-lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Zij versloeg in september 2020 met ruim 95 procent van de stemmen tegenkandidaat Ton Visser. Na haar verkiezing tot lijsttrekker sprak Kaag de ambitie uit de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland te willen worden.

Programma's

D66 voerde campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 met een programma dat was voorbereid door een commissie die werd voorgezeten door minister Wouter Koolmees. Een nieuw begin. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen was een van de langste verkiezings­program­ma’s van D66: het telde maar liefst 65.566 woorden. In het voor­woord ervan sprak lijsttrekker Sigrid Kaag de hoop uit dat de coronacrisis een nieuw begin zou kunnen zijn een andere houding in de politiek: ‘Mensen proberen te overtuigen, ook als er nog geen draagvlak is. Mensen met open vizier en een rechte rug tegemoet treden, niet naar de mond praten.’