Rob Jetten

Toespraak van Jetten tijdens het D66-congres op 10 maart 2019 in Zaandam.
Toespraak van Jetten tijdens het D66-congres op 10 maart 2019 in Zaandam.

Rob Jetten (1987) is geboren in Veghel en groeide op in Uden. Hij studeerde bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens zijn studie was hij een jaar beleidsmedewerker van de Eerste Kamerfractie van D66 en liep hij stage bij D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw. Van 2011 tot 2017 was Jetten werkzaam bij ProRail.

In 2008-2009 was Jetten landelijk voorzitter van de Jonge Democraten. Van 2010 tot 2017 had hij voor D66 zitting in de gemeenteraad van Nijmegen en was hij voorzitter van de D66-fractie. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 werd Jetten Kamerlid. Hij kreeg de portefeuilles klimaat, energie, gaswinning, spoor, economische zaken en democratische vernieuwing. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de Klimaatwet. In februari 2018 verdedigde Jetten de afschaffing van het bindend referendum, een van oudsher voor D66 belangrijk onderwerp en daarmee in de partij een gevoelige kwestie. Op 23 januari 2018 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel aan waarmee de benoeming van de commissaris van de Koning en burgemeester uit de Grondwet werd gehaald. Schouw had in 2013 hiertoe een initiatiefwet ingediend, die door de Tweede en Eerste Kamer was aanvaard. Jetten had het wetsvoorstel – vanwege de grondwetsherziening – in tweede lezing aanhangig gemaakt.  

Na het aftreden van Alexander Pechtold als partijleider en fractievoorzitter op 9 oktober 2018 werd Jetten door de fractie unaniem benoemd tot fractievoorzitter. Hiermee was hij de jongste fractievoorzitter van D66 tot dan toe. In de media werd volop gespeculeerd of hij tussenpaus zou zijn of de nieuwe partijleider. Gedurende zijn fractievoorzitterschap zette Jetten zich onder meer in voor duurzaamheid, gelijke kansen en antidiscriminatie. Op de Internationale Dag tegen Homofobie las hij in een video haatdragende berichten voor die hij ontving op sociale media en per mail of post vanwege zijn homoseksualiteit. Naar aanleiding van de Black Lives Matter-protesten sprak hij zich actief uit tegen racisme en discriminatie. Onder zijn bewind kwam D66 al snel met het actieplan Opstaan tegen racisme. Ook na de protesten bleef hij zich hierover uitspreken.

Aanvankelijk wilde Jetten lijsttrekker en partijleider worden. Toen de binnen D66 erg populaire minister Sigrid Kaag opstoomde naar het lijsttrekkerschap, daarbij gesteund door de partijleiding, stapte Jetten terug. In juni 2020 noemde hij Kaag ‘de gedroomde kandidaat’. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 stond hij op plek twee van de kandidatenlijst. In de verkiezingscampagne richtte hij zich vooral op jongere kiezers. Tijdens de kabinetsformatie na de verkiezingen fungeerde hij als waarnemend fractievoorzitter. Op 10 januari 2022 werd Jetten minister voor Klimaat en Energie in het vierde kabinet-Rutte.

Toen na de val van dat kabinet in juli 2023 partijleider Kaag haar vertrek uit de politiek had aangekondigd, stelde Jetten zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Op 12 augustus 2023 werd bekend dat hij met 93% van de stemmen door de leden als lijsttrekker was verkozen. Jetten had geen tegenkandidaten.

De pas verkozen fractieleider Jetten krijgt de voorzittershamer uit handen van zijn voorganger Pechtold.
De pas verkozen fractieleider Jetten krijgt de voorzittershamer uit handen van zijn voorganger Pechtold.
'Klimaatdrammer' Jetten is solidair met de scholierenstaking voor een beter klimaat op 27 september 2019.
'Klimaatdrammer' Jetten is solidair met de scholierenstaking voor een beter klimaat op 27 september 2019.