Mr. Hans van Mierlo Stichting (VMS)

De Mr. Hans van Mierlo Stichting (VMS) is het onafhankelijk wetenschappelijk bureau van D66 dat zich tot doel stelt het sociaal-liberale gedachtegoed te verdiepen, te vernieuwen en uit te dragen. De stichting werd opgericht in 1972 onder de naam Stichting Wetenschappelijk Bureau D’66. Aan het begin van de 21ste eeuw bevond de partij zich in een crisis en moest het wetenschappelijk bureau zijn taken terugbrengen tot een informerende rol. In 2003 werd zijn naam veranderd in Kenniscentrum D66. Toen D66 vanaf 2010 weer in de lift zat, groeide het wetenschappelijk bureau mee: op 27 april 2011 kreeg de stichting haar huidige naam. Vervolgens breidde zij haar activiteiten gestaag uit, wat mede mogelijk werd gemaakt door de toenemende overheidssubsidies als gevolg van de electorale groei van D66 onder partijleider Alexander Pechtold.

De VMS onderzoekt de historische ontwikkeling van het sociaal-liberalisme en de sociaal-politieke geschiedenis van D66 in het bijzonder. Daarnaast doet zij toegepast onderzoek naar diverse maatschappelijke vraagstukken en politieke kwesties vanuit een progressieve, sociaal-liberale visie. Regelmatig publiceert de stichting essays, boeken en verzamelbundels over een verscheidenheid aan onderwerpen, vaak in samenwerking met politici en academici. Ook brengt het bureau vier keer per jaar Idee uit, het tijdschrift voor sociaal-liberalisme waarin maatschappelijke thema’s worden uitgediept in interviews, achtergrondartikelen en columns. Sinds 2019 maakt de VMS bovendien de podcast Appèl – een platform om in gesprek te gaan met hedendaagse denkers over actuele problemen.Logo van Idee

Daarnaast organiseert de VMS symposia, trainingen, lezingen en academieweekenden voor D66-leden, -politici en andere geïnteresseerden in het sociaal-liberalisme. Sinds 2009 organiseert de stichting ieder najaar de Marchantlezing, waarin internationaal gerenommeerde sprekers hun licht laten schijnen op grote maatschappelijke uitdagingen. Tot slot fungeert het wetenschappelijk bureau ook als secretaris van de permanente programmacommissie van D66 en heeft het in die rol een informerende en ondersteunende functie voor de partij.

Aankonding van de Marchantlezing 2021
De Van Mierlo Stichting organiseert jaarlijks de Marchantlezing, vermoemd naar Hendrik Pieter Marchant (1869-1954), een van de oprichters van de Vrijzinnig- Democratische Bond (VDB).

Publicaties en bronnen

                                                                                                                                             Terug naar nevenorganisaties