Stichting Internationaal Democratisch Initiatief (IDI)

Logo van het Internationaal Democratisch Initiatief

D66 is een partij met een uitgesproken internationaal karakter. Ook buiten Nederland zet D66 zich in voor mensenrechten en vrije en eerlijke verkiezingen, die basisvoorwaarden vormen voor een democratische samenleving. Om democratiseringsprocessen te stimuleren en sociaal-liberaal gedachtegoed te ondersteunen werkt D66 samen met zusterpartijen en gelijkgezinde niet-gouvernementele organisaties.

Na de val van de Berlijnse Muur in 1989,  die het begin inluidde van de ondergang van het communisme in Midden- en Oost-Europa en in de Sovjet-Unie , richtte D66 in 1990 het Instituut voor Vorming en Samenwerking Oost- en Midden-Europa (IVSOM) op met als doel een praktische invulling te geven aan de betrokkenheid van de partij bij Oost- en Midden-Europa. Met steun van partijleden en door overheidssubsidies werden projecten uitgevoerd op het gebied van politieke scholing en vorming, en de uitwisseling van ideeën. In oktober 1997 werd de IVSOM statutair omgevormd tot Stichting Internationaal Democratisch Initiatief (IDI). Doel en opzet van de stichting zijn gelijk gebleven, hoewel het werkterrein breder is geworden dan alleen landen in Oost- en Midden-Europa. Stichting IDI is actief in Zuidoost-Europa, de landen binnen het Oostelijk Partnerschap (gelegen in Oost-Europa en de zuidelijke Kaukasus) en het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Stichting IDI is een belangrijk instrument van D66 Internationaal. Zij biedt D66 handvatten, zoals politieke vorming en ideologische training, voor de ondersteuning van geestverwante politieke organisaties. IDI werkt samen met gelijkgezinde politieke partijen en bewegingen. De kernvoorwaarde voor ondersteuning is dat de partij of organisatie in kwestie de mensenrechten respecteert. Als sociaal-liberale partij gaat D66 met haar buitenlandstichting vooral de samenwerking aan met andere progressieve of (sociaal-)liberale partijen en gelijkgezinde groeperingen, ook in West-Europa. Hierdoor wordt D66 gevoed met nieuwe ideeën en ervaringen op het gebied van democratie en internationale samenwerking.

Nieuwsbericht van IDI
Nieuwsbericht van 29 januari 2021 op de website van D66 Internationaal.

                                                                                              Terug naar Nevenorganisaties