Politiek Scholings- en Vormings Instituut (PSVI)

Logo van de PSVI

Het Politiek Scholings- en Vormings Instituut (PSVI) van D66 werd na de succesvolle Tweede Kamerverkiezingen van mei 1977 in het leven geroepen om zich te richten op het vormen van nieuw partijkader. Daarbij kon gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling die twee jaar eerder door het kabinet-Den Uyl was ingevoerd om de vormings- en scholingsactiviteiten van de in de Tweede Kamer zitting hebbende politieke partijen te faciliteren.Cover van een brochure van het PSVI

Het PSVI hield zich vooral bezig met het ondersteunen van lokale afdelingen door hulp te bieden bij de organisatie van activiteiten en de opvang van nieuwe leden. Ook richtte het instituut zich op het inwerken en bijscholen van nieuwe volksvertegenwoordigers en bestuurders binnen de partij. Vooral op gemeentelijk niveau werd er veel aandacht besteed aan het samenbrengen, informeren en trainen van (toekomstige) raadsleden en wethouders. Verder publiceerde het PSVI brochures en tijdschriften over de geschiedenis en het gedachtegoed van de partij. Ook organiseerde het zelf activiteiten, zoals trainingen, cursussen en congressen.

In 1993 ging het PSVI verder onder de naam ‘Opleidingscentrum D66’, zonder dat er inhoudelijk iets veranderde. Het Opleidingscentrum werkte met de Bestuurdersvereniging nauw samen aan publicaties over politieke thema’s. Samen organiseerden ze ook verschillende bijeenkomsten en symposia voor lokale politici over thema’s als macht en de dualisering van het gemeentebestuur. In 1998 besloten de besturen van de Bestuurdersvereniging en het Opleidingscentrum hun werkzaamheden te integreren. Twee jaar later, in 2000, werd het Opleidingscentrum opgeheven. 

De activiteiten van het vroegere Opleidingscentrum zijn tegenwoordig ondergebracht bij de afdeling Vereniging & Opleiding van het landelijk bureau van D66. De activiteiten bestaan vooral uit het begeleiden van kandidaat-raadsleden en -wethouders en het organiseren van trainingen voor de afdelingen. V&O is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Summerschool voor politici, en voor de Leergang Politieke vaardigheden voor lokale en provinciale volksvertegenwoordigers. Verder speelt de afdeling een centrale rol bij Route66, het jaarlijkse verdiepings- en ontwikkelingsprogramma dat voor en door jonge D66-leden is opgericht. 

D66 Academie op de website van D66
Het scholingsaanbod van D66 in 2021 op de website van de partij (foto: Jeroen Mooijman).

                                                                                             Terug naar Nevenorganisaties