Eerste Kamer

Grafiek zetelaantallen in de Eerste Kamer

De Eerste Kamerleden worden verkozen door de leden van de Provinciale Staten. Aanvankelijk bedroeg de zittingstermijn van de Eerste Kamerleden zes jaar en werd om de drie jaar de helft van de Eerste Kamer verkozen. Bij de grondwetsherziening van 1983 is die termijn teruggebracht tot vier jaar. Sindsdien worden ook alle leden in één keer gekozen.

Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.

Tabel
Jaar Zeteltal
1971 6
1974 3
1977 0
1980 2
1981 4
1983 6
1986 6
1987 5
1991 12
1995 7
1999 4
2003 3
2007 2
2011 5
2015 10
2019 7
2023 5

 

Bron: G.G.J. Thissen, Parlement en kiezer, 82e jaargang, Deventer: Tjeenk Willink, 2000, 98-99 (tot en met 1980). En Parlement & Politiek (vanaf 1981).