Colofon

Deze website is ontwikkeld door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen en de Mr. Hans van Mierlo Stichting (VMS). De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt geheel bij het DNPP. D66 en de VMS hebben aan de totstandkoming van de site een financiële bijdrage geleverd. Daarnaast stelde de partij veel foto’s beschikbaar. De meeste materialen (affiches, tijdschriften, brochures, verkiezingsprogramma’s, promotiemateriaal en dergelijke) maken deel uit van de DNPP-collecties, maar zijn oorspronkelijk afkomstig van D66. Het ontwerp van de site is gemaakt door Composita; voor de technische uitvoering waren de Universiteitsbibliotheek Groningen (UBG) en Schitterend Media verantwoordelijk.

Aan de totstandkoming van deze site is meegewerkt door: Bjorn van den Brink, Ulco Kooystra, Sebastiaan van Leunen en Gerrit Voerman (allen DNPP); Daniël Boomsma, Coen Brummer, Susanne Dallinga, Afke Groen, Evie Rasing, Martijn Visser en Lucelotte Willems (allen VMS); en Jessica Hoogenboom (D66), Willem Struiksma (UBG) en Dirk Fennema (fotografie).

De auteurs en redacteuren van alle gedigitaliseerde monografieën en bundels die op deze site zijn geplaatst hebben hiervoor hun toestemming gegeven, evenals de betreffende uitgeverijen.

De foto van Hans van Mierlo op de hoofdpagina is gemaakt door Ron Kroon (Anefo); de foto van de voormalige partijleiders is van Anna Ietswaard. Op de overzichtspagina van 'D66 in cijfers' wordt bij ‘Partijleiders’ deze foto ook gebruikt. De foto bij ‘Fractievoorzitters Eerste Kamer’ is van Marcel Antonisse (Anefo) en de foto bij ‘Congressen’ is van Jeroen Mooijman. De makers van de overige foto's op deze site worden vermeld in de bronnenpagina's onder elke pagina.

De samenstellers van deze site hebben zoveel mogelijk nagegaan of op de gebruikte illustraties geen rechten van derden rusten. De meeste foto's zijn rechtenvrij (Anefo, public domain), of zijn met toestemming van de fotograaf gebruikt. Bent u rechthebbende van een foto en hebben wij geen contact met u opgenomen? Neem dan contact op met de VMS via vanmierlostichting@d66.nl / 070-356 60 66.